Aeibis 

jediná viniční trať v Ivani

V Ivani se vinařilo od nepamněti o čemž svědčí i staré názvy místních tratí vinohrady, pod vinohrady a vinohrádky. K největšímu rozšíření ploch vinic v katastru obce Ivaň však došlo v 70 letech min. století, kdy místní JZD vysadilo zhruba 100 ha nových vinic v tratích Malé Padělky, Vinohrádky, Vinohrady, Štánible, Slaniskový kopec, Činžovní, Haťový kopec a u Hájku. V této době byly také vysazeny v trati Vinohrádky, Vinohrady a Za krchovem záhumenkové vinohrady. V roce 2004 došlo k významné změně názvů viničních tratí v Ivani. Sloučením malých tratí s obecnými názvy do jedné viniční tratě s názvem "Aeibis" se podařilo udělat velký krok pro zlepšení propagace Ivaňských vín. Název nevznikl náhodou, ale byl převzat z obecní pečeti z r. 1714. ( SIGIL DER GEMEINDE AEIBIS ). Viniční trať Aeibis má většinu pozemků s jižní orientací. Půdy jsou lehčí, písčité a hlinitopísčité. Od severu je trať chráněna říční terasou řeky Jihlavy. Mikroklima viniční tratě pozitivně ovlivňuje i přítomnost velké vodní plochy vodního díla Nové Mlýny. Pěstují se tu většinou bílé odrůdy, pro které jsou zde vynikající podmínky. V posledních letech ale překvapují vyzrálostí i červené odrůdy které dělají nádherná a plná vína.